Mài mực…

Nguyên Đán Đinh Dậu, chưa nghe tiếng gà mà thoảng nhớ tiếng voi trận mùa Xuân Kỷ Dậu…
“Lòng ta là những thành quách cũ – Tự ngàn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa” (Vũ Đình Liên)
“Chí khí cũ gầm trong da thịt mới – Vang dậy sâu tiềm thức tiếng mài dao” (Vũ Hoàng Chương)
Bèn chép lại đây một tứ thơ của bạn Song Thu, như thao tác mài ngòi mài mực đầu năm chào bạn…

Image may contain: bird and sky
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: