quang vinh…

Đứa hưởng quang vinh vài bữa. Đứa đòi quang vinh muôn năm…
#nguyenphutrong #阮富仲

Image may contain: 2 people, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: