Khẩu không mật…

SplashData đánh giá đây là 25 mật khẩu “tồi tệ” nhất 2016. Tất nhiên, côn an VN, là lũ cướp tài khoản online, thích nhất…
#matkhau #password

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: