Hỏi-Đáp…

1) Máy bay lạ là máy bay gì?
2) Tương quan Hỏi-Đáp như này, theo bạn, là thứ tương quan gì?
#lehaibinh #hongloi #maybayla

Image may contain: 2 people, suit and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: