Nợ máu?

Dân có NỢ MÁU với đảng không mà kêu nộp? Ngược lại mới đúng quy trình chứ!
#chinhphuhettien #hutmaudan

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: