Sẽ lấy gạch ủ gạo mùa đông…

Đầu năm không nói chuyện đùa…
#votran #lanhdaocsvn #quacampuchia #hoclamgao

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: