Rực Trời Thay Pháo…

Khai bút 2017: “Năm mới đã bước tới, cầu mong năm nay quốc nạn tham nhũng thăng hoa lên đỉnh” (Uyên Thảo Trần Lê)
#lanhdaocsvn #thamnhung

Image may contain: night
Advertisements

1 Comment

  1. […] Đinh Tấn Lực‘s photo […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: