2017 = NĂM ĂN MỪNG!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI, BẠN MÌNH. Hãy cùng nhau biến 2017 thành NĂM ĂN MỪNG! (@ Lord Mayor of Sydney’ s NYE party)

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: