đi chết đi, tuyên giáo & 4t

Từ tuyên giáo tới 4T chỉ nên đi chết đi cho đỡ nhục…
#obama #anbuncha #kyluatnhanquyen

Image may contain: 2 people, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: