Thính mũi?

Có lý nào quan chức csvn đánh hơi đổi tiền sớm hơn dân?
#quanchuccs #truvangvausd #losodoitien

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: