“Chết Như Chơi!”

Dân… “Chết Như Chơi!”. Báo chí đi tin phá án “Thật Giả Cũng Như Chơi!”. Mạng người rẻ bèo. Phẩm giá con người rẻ hơn cả bèo, trên mặt báo…
#handuclong #lephaphieu #anoandaytroi

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: