Nhọ từ đâu ra?

“Tiền tử tuất món tiền nhỏ bé. Mẹ năm con như mẹ một con. Mẹ thương các con thường tiếp khách. Lương mẹ ngang mấy hộp bia lon?” (Xuân Miễn)
#quytiepkhach

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: