Cấm tiệt!

Đảng dơ cỡ nào cũng kệ đảng. Cấm bôi bẩn!
#nguyenphutrong #dangsuythoai #camboiban

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: