Ngân điếu Phi-đen?

Điếu được điếu nó bằng tiền thuế của dân, nhá!
#fidelcastrochet #quoctangchxhcnvn

Image may contain: text and one or more people
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: