Fidel or Fish?

Nên để tang nhà độc tài Fidel Castro hay để tang cá Miền Trung chết từ gần 8 tháng nay?

Nguồn tranh: Họa sĩ Loan Nguyễn Sơn, Đức Quốc

#fidelorfish

15230749_1258277370882479_2205677002235098350_n

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: