Tiêu máu dân như tiêu giấy bạc giả…

♪ ♫ ♩ ♬ ♫ ♪ Hãy tiêu như chưa tiêu đồng nào… ♪ ♫ ♩ ♬ ♫ ♪ chính là tâm thế của bọn nhân danh cộng sản/XHCN mà TƯ HỮU HÓA tài nguyên đất nước và tiền thuế của dân… Cũng chính đó là động cơ gián điệp xem dân còn bao nhiêu tiền/vàng có thể moi được…
#đangcsvn #lanhdaocsvn #tutru #nguyenphutrong #nguyenxuanphuc#vuongdinhhue

Image may contain: 2 people , meme and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: