THỜI ĐẠI PHU HỒ RỰC RỠ…

Trong Diễn văn Khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”, 12/05/2016, đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, tượng trưng cho tinh hoa văn hóa Việt Nam. Toàn Đảng và toàn dân Việt Nam tiếp tục giương cao ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy những thành tựu đã đạt được, tận dụng thời cơ, vượt khó khăn, thách thức, tăng cường, đoàn kết thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đề ra… (trích báo Hà Tĩnh)
BỨC ẢNH NÀY XÁC MINH THỜI ĐẠI PHU HỒ RỰC RỠ ĐÓ…

Image may contain: one or more people
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: