Ngọng + Dối…

Nói ngọng là văn hóa địa phương.
Nói dối là văn hóa quốc gia.
Câu trên là quan chức VN nói. Câu dưới là tôi nói, vì ngày xưa tôi đi học thì vẫn được dạy là phải “học một biết mười”. Vì vậy, khi nghe câu trên thì tôi “suy rộng ra” để thành câu dưới, có thế thôi. (Vu Thi Phuong Anh)
#lanhdaocsvn #noingong #noidoi

Image may contain: 2 people , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: