Tùy Chọn…

Nhân dân VN luôn luôn được nhắc nhở từ dòng đầu mọi tờ đơn khiếu kiện: ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC. Thực sự mấy thứ đó, dưới triều nhà sản, là gì?…
#doclap #tudo #hanhphuc #chxhcnvn

Image may contain: text and one or more people
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: