Không khá đâu!

Nói chung là bằng khen của SẢN. Nói riêng là bằng khen của TIẾN… Không khá đâu!

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: