Khốn Nạn Nhân Đôi…

Tàu bị đâm hỏng, ngư phủ bị thương, còn phải đối diện với cái Khốn Nạn Nhân Đôi…
#taukiemnguthanhhoa #damchimtaucavn

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: