ParaVina…

FBker Từ Anh Tú đặt tên cho lá CỜ MÁU XE LĂN mới xuất hiện lần đầu trên thế giới là đảng kỳ của đảng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA PARAVINA. Nghe cũng hợp lý với những lời chú thích thuyết phục rất nồng nàn (tạm in ké trên nền cờ)….
#paragame #paravina #dangkhuyetat

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: