Nhớ Biển…

“Thuyền giờ đây nằm trong sân, ngoài vườn, thương nhớ Biển” (Nguyễn Thúy Hạnh – Kỳ Anh – Hà Tĩnh)
“Đẹp như tranh mà hận cầm canh” (ĐTL – shared ảnh của Nguyễn Thúy Hạnhvà ray rức nghĩ tới nỗi niềm ngư phủ dân ta ngồi bờ hóng biển…)
#nguphutreothuyen #kyanhhatinh

Image may contain: outdoor and water

Comments are closed.

%d bloggers like this: