Nhất định rút!

Ôi! hôm nay lòng ta như họng súng… (Chế Lan Viên)
#trantuananh

Image may contain: 2 people , suit and text

Comments are closed.

%d bloggers like this: