Đúng quy trình?

Tuyên giáo Trung ương đang khởi động 1 chiến dịch tô hồng chuốt lục bọn giặc xâm lăng bành trướng cho người Việt quen dần với cuộc xâm lược đúng quy trình đang diễn ra đây chăng? Đây là chiến lược BÌNH THƯỜNG HÓA QUY TRÌNH XÂM LƯỢC của giặc, phỏng?
#tuyengiao #bo4T #baochiledang #catungquangiac

Image may contain: 1 person , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: