Tắt hương còn khói…

“Mặc dù bây giờ ra đường lắm chuyện khó chịu, nghe báo chí nói rất nhiều chuyện tiêu cực hàng ngày, rất là bực mình. Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được như thế này không?” (Nguyễn Phú Trọng – 13/11/2016)
#nguyenphutrong #thamnhung #tieucuc #bucminh #nhintongquat #songthu

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: