Nghe này…

Bớ Trần Hồng Quân, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Vũ Luận, Phùng Xuân Nhạ & toàn thể bộ sậu từ trụ cùng mấy đời chính phủ CHXHCNVN… nghe này:
#tranhongquan #nguyenminhhien #nguyenthiennhan #phamvuluan#phungxuannha #tutru #chinhphu

Image may contain: 2 people , text

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: