Kiều ơi…

Thông điệp mới của chính phủ là: “TIỀN ẤM HƠN TÌNH”…
#chinhphuhettien #huydongkieuhoi #tienamhontinh

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: