Xưa rồi diễm…

Không tin thì cứ hỏi quý ông bà từng được mời làm việc và sau đó tuyên bố tự giải thể IDS, khắc rõ…
#dangcsvn #trithuc #ids

Image may contain: 1 person , text

Comments are closed.

%d bloggers like this: