Quyền con người…

VN luôn thúc đẩy quyền con người. Nhưng có rất nhiều thứ quyền chỉ là quyền con người …ở nước khác. Ví dụ như quyền biểu tình, chẳng hạn, là do các thế lực gì đó kích động mà thành…
#phuongnga #quyenconnguoi #quyenbieutinh #bieutinh #thelucthudich

Image may contain: text and one or more people
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: