Phơi bày ra hết…

“Về công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các bệnh tiêu cực khác mà nhiều cử tri quan tâm, Tổng Bí thư khẳng định: Đây là nhiệm vụ vừa then chốt vừa cơ bản, lâu dài; song, nếu chỉ tập trung chống tham nhũng mà quên nhiệm vụ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ, tạo lòng tin trong Nhân dân, phơi bày ra hết để toàn thấy mặt xấu, thì các thế lực bên ngoài sẽ lợi dụng xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước ta” (Nguyễn Phú Trọng)
#dangcsvn #lanhdaocsvn #tutru #nguyenphutrong

Image may contain: one or more people and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: