Biển…

Hảo! Hảo! Biển nào chẳng là Biển chớ nị?
Biển Số Đẹp mới là tài sản có giá trị chớ ni!
#quochoivn #biendong #biensoxe

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: