KHÔNG NÓI THÁCH…

GIÁ GHI SẴN – KHÔNG NÓI THÁCH…

Nếu quý khách mua nguyên bộ Nhẫn Tâm, bổn hiệu sẽ tính giá đặc biệt.

Đinh Tấn Lực's photo.
Đinh Tấn Lực's photo.
Đinh Tấn Lực's photo.
Đinh Tấn Lực's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: