Sẵn sàng tự trị

Bầu bạn quốc tế và chú bác láng giềng đã giúp ta biết bao công của để ta có được tư thế sẵn sàng tự trị như hôm nay! Ơn đó không thể quên. Cho nên, chính sách đối ngoại & tài chính luôn song hành và không thể không có đường hướng. Đừng nói gì nhà nước, ngay cả nhà thổ còn có phương châm hoạt động kia là…

Image may contain: 2 people , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: