Hưởng ứng cuộc thi viết…

Hưởng ứng lời kêu gọi thắm thiết của Thường trực Ban Bí thư PNT về việc đẩy mạnh chiến dịch thi đua viết về “Cuộc Đời Hoạt Động Của Bác Trum”, nhà cháu gửi đến Hội đồng Giám khảo 1 ảnh dự thí với 2 câu vè nức tiếng cả vùng Đồng Tháp VN… Hy vọng là cá vượt vũ môn qua vòng hiệp thương hàng hiên.

Image may contain: outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: