Giữa nhà tù & nhà xác ở đây là …quyền con người

“Nghe quen quen. Như chuyện chính mình. Như chuyện xứ mình. Nơi đứng đầu mọi thứ nhà là nhà tù, nhà giam. Đứng cuối là nhà quàn, nhà xác. Khoảng giữa là nhà tu, nhà văn, nhà thơ, nhà binh, nhà báo, nhà giáo, nhà buôn…, mỗi người oằn cổ còng lưng dăm ba cái kế hoạch ngũ niên…. Ơi, con người. Và quyền làm người” (Thạch Hãn MN – Trăng trôi tản mạn mấy vần thơ – 06/1993).

Image may contain: 1 person , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: