Xin làm mọi cho mọi?

Thống kê 2013 của Bộ Lao-Thương: 20,75%Thanh niên từ 20 đến 24 tuổi tốt nghiệp CÐ-ÐH trở lên bị thất nghiệp; khoảng 72.000 cử nhân, thạc sĩ không có việc làm (cao gấp 1,7 lần so năm 2012).
Trong lúc vốn đầu tư FDI tụt dốc thàm hại trong năm 2015.
Và đây là hệ quả trực tiếp: Xin phép Kampuchia cho VN xuất khẩu lao động!

Image may contain: text and one or more people
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: