Xác chồng Xác…

Lũ chồng Lũ. Xác chồng xác… BẠN MUỐN LÀM GÌ ĐỂ CHẤM DỨT THẢM HỌA HÀNG NĂM NÀY?
#luluthatinh #dotluthu3

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: