Ngày này 45 năm trước…

Ghi nhớ ngày khủng bố này 45 năm trước: GS Viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh VNCH Nguyễn Văn Bông bị việt cộng ám sát tại Sài Gòn…

Image may contain: 1 person , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: