Đường có Đèn…

“…Có kẻ vu khống Cách mạng Tháng Mười là say mê bạo lực. Sự thật thế nào? Các giai cấp tư sản, địa chủ không tự nguyện rời bỏ địa vị thống trị, đã điên cuồng dùng bạo lực chống lại nhân dân. Trong điều kiện đó, không có bạo lực cách mạng của quần chúng thì cách mạng không thể thành công. Để bảo vệ thành quả cách mạng, quần chúng công-nông nước Nga đã đáp lại một cách kiên quyết nhất đối với bạo lực phản cách mạng của bọn địa chủ, tư bản và bọn đế quốc can thiệp… Cách mạng Tháng Mười tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi”.
(GS. Nguyễn Đức Bình – Nguyên Ủy viên BCT, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên CT Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên GĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Báo QĐND ngày 6/11/2016)
#lanhdaocsvn #nguyenducbinh #cachmangthang10

Image may contain: 1 person , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: