Ai đó bấm trật nút?

Thiệt không hiểu nổi: Sức nóng chạy đua ở Mỹ, mà lại nổ kho gì đó ở Tàu…

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: