911…

Bạn tin vào nền Công Lý của CHXHCNVN; hay bạn muốn có một thể chế chính trị dễ thở hơn và không còn cái đuôi XHCN tại VN, như người dân Đông Đức hân hoan trở thành công dân tự do của Cộng Hòa Liên Bang Đức? Ngày 9 tháng 11 sẽ mang ý nghĩa theo sự chọn lựa của bạn. Và thân chúc bạn nghị lực cùng tràn đầy sự sáng suốt.

Image may contain: text and one or more people
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: