Hội Ngộ Mới…

“Vì nếu mà đập Hố Hô còn đó, thì không biết bao giờ ông bà anh chị em mới có thể an cư lạc nghiệp. Cứ vài ba năm lại một lần gia nghiệp trôi ra biển, ra sông như vậy thì đến bao giờ mới an cư lạc nghiệp?” (Đức GM Nguyễn Thái Hợp – Tân Hội – 8/11/2016)
#ducchanguyenthaihop #giaoxutanhoi

Image may contain: 3 people , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: