Tham – mưu?

“Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp đào tạo, xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, phát hiện và trọng dụng nhân tài, coi đó là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những công lao của đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước, nhất là trong 30 năm đổi mới vừa qua..” (Trần Đại Quang)
BẠN NGHĨ THẾ NÀO VỀ NHẬN ĐỊNH ĐÓ? BẠN MUỐN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHƯ THẾ NÀO?
#trithucnoboc #dangno

Image may contain: 22 people , people smiling , text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: