Võ công thượng thặng…

Hãy biến đau thương thành dây kinh nghiệm. Hãy làm sống lại bài học Lê Văn Tám! Hãy trang bị kỹ năng Đuốc Sống của anh hùng Lê Văn Tám! Hãy bảo vệ cán bộ nguồn bằng võ công Lê Văn Tám…
#hocvienchinhtriquocgia #karaoke68 #levantam

karaoke68

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: