01/11/2016 là ngày gì?

Ngày 01/11/2016, Hà Tĩnh có gì lạ? Bạn đánh giá thế nào về hệ thống cầm quyền ở đây? BẠN MUỐN NÓ PHẢI NHƯ THẾ NÀO?
#lanhdaocsvn #hatinh #xadap #lulut #chopheplaphoicauca

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: