Cào cào rang…

Tượng đài bao nhiêu nghìn tỷ? Các quả đấm thép bao nhiêu vạn tỷ? Trương mục Thụy Sĩ của các quan bao nhiêu triêu tỷ? Vâng, chúng cháu sẽ trả nợ cho các bác… (ảnh FBker Phạm Anh Trung)
#lanhdaocsvn #xaytuongdai #quadamthep #nocong #comcaocaorang

Image may contain: text and food
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: