Ai làm chủ xứ này?

Có thật là Formosa được toàn quyền xả thải trên toàn lãnh thổ VN? Có thật là Formosa có thể sản xuất một lượng lớn chất thải công nghiệp nặng mà không cần cho ra lò mẽ thép nào? Có thật là tất cả chất thải của Formosa là từ nhà máy Vũng Áng? Có thật là Formosa Hà Tĩnh đã làm chủ đất nước này?
#formosaht #xetaiphutho #vanchuyenchatthai

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: