2017 hay 2018?

Theo ông Đường Bá Kiều, nước đã đun đến điểm sôi rồi, bọt khí đầu tiên đã nổi lên rồi. Ông đã đợi khí bọt khí này suốt 27 năm. Luật sư Cao Trí Thịnh nói: năm 2017 sẽ đặt dấu chấm hết cho chính quyền ĐCS Trung Quốc, ông tin chắc rất có khả năng chính là như vậy, nếu không phải năm 2017, thì cũng là năm 2018…
#dangcstq #chamdut2017 #duongbakieu #caotrithinh

Image may contain: 1 person

Comments are closed.

%d bloggers like this: