Vì đất nước Tàu?

Chỉ những ai coi như thảm họa Formosa chưa từng xảy ra và không hề gây nên thảm trạng biển chết cá chết người chết ở xứ này… thì mới xứng đáng vào trung ương để tiến thân VÌ ĐẤT NƯỚC Tàu?

#formosaht #lanhdaocsvn #trancongthuat

Image may contain: 3 people , text
Boost Post
4
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: